szukamy wolontariuszy

Grecja - 6 miesięcy - przedszkole

szukamy wolontariuszy

Grecja - 6 miesięcy - biuro NGO

szukamy wolontariuszy

Hiszpania- 10 miesięcy- projekty międzynarodowe

szukamy wolontariuszy

Hiszpania- 8 miesięcy- wsparcie osób niewidomych

szukamy wolontariuszy

Ukraina- 12 miesięcy- praca z lokalną młodzieżą

szukamy wolontariuszy

Grecja- 12 miesięcy- multimedia

szukamy wolontariuszy

Niemcy- 12 miesięcy- praca z osobami niepełnosprawnymi

Ogłoszenia

 • O programie

  Umożliwiamy wyjazdy za granicę w charakterze wolontariusza oraz przyjmujemy zagranicznych wolontariuszy do pracy w organizacjach w Gdyni.

  Pomagamy osobom w wieku 18-30 lat z woj. pomorskiego wyjechać za granicę w charakterze wolontariusza na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Gościmy wolontariuszy z zagranicy w biurze CWM oraz w 4 innych instytucjach w Gdyni.

  Osoby zainteresowane wyjazdem na EVS zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbywają się co 3 miesiące.

aktualnie

Учебные визиты в Гдыне

aktualnie

Wizyty Studyjne w Gdyni 2012-2015
 • O programie

  Budujemy dobrosąsiedzkie relacje oraz rozwijamy międzynarodowe inicjatywy obywatelskie. Długoterminowym celem programu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej, a szczególnie na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii i Rosji.

aktualnie

Portal Ochotnicy
 • O programie

  Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.

wkrótce

Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży "Vibes of life" na Cyprze
 • O programie

  Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.


  Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.